Köhnə redaktələr

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.Rasi-zadə


<p><font face="times new roman,times,serif">Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 2 noyabr tarixli 200 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">İnvestisiya yardımı göstəriləcək layihələrin </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">S İ Y A H I S I </font></p><p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">Müəssisənin adı </font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">Hüquqi ünvanı </font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">Layihənin istiqaməti </font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">Layihənin ümumi dəyəri (mln.man.) </font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">İnvestisiya yardımı (mln.man.)</font></p></td></tr><tr><td>1.</td><td><font face="Times New Roman">“Faber firması”</font></td><td><font face="Times New Roman">Bakı şəhəri, Ş. Məmmədova küçəsi, 71“a”</font></td><td><font face="Times New Roman">Faner istehsalı </font></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">521,17 </font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">184,0 </font></p></td></tr><tr><td><font face="Times New Roman">2</font>.</td><td><font face="Times New Roman">“Avanqard Şou” şirkəti </font></td><td><font face="Times New Roman">Bakı şəhəri, 8 mart küçəsi, 5/4</font></td><td><font face="Times New Roman">Çini qablara rəsmlərin çəkilməsi </font></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman"> 1074,8</font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">210,0</font></p></td></tr><tr><td><font face="Times New Roman">3.</font></td><td><font face="Times New Roman"> “Mehman” firması </font></td><td><font face="Times New Roman">Daşkəsən rayonu, Bayan kəndi </font></td><td><font face="Times New Roman">Mərmər istehsalı </font></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">254,0</font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">120,0</font></p></td></tr><tr><td><font face="Times New Roman">4.</font></td><td><font face="Times New Roman">“Lahıc” kooperativi </font></td><td><font face="Times New Roman">İsmayıllı rayonu, Lahıc qəsəbəsi </font></td><td><font face="Times New Roman">Misgərlik məmulatları istehsalı </font></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">133,8</font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">50,0</font></p></td></tr><tr><td><font face="Times New Roman">5.</font></td><td><font face="Times New Roman">“Fayton” kiçik müəssisəsi </font></td><td><font face="Times New Roman">Bakı şəhəri, 5-ci Talıblı küç. ev 203, mən. 47 </font></td><td><font face="Times New Roman">Sənaye soyuducuları istehsalı </font></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">425,4</font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">230,0</font></p></td></tr><tr><td><font face="Times New Roman">6.</font></td><td><font face="Times New Roman">“Gözəlçə” kiçik müəssisəsi </font></td><td><font face="Times New Roman">İsmayıllı rayonu, Nizami küçəsi </font></td><td><font face="Times New Roman">Süd məhsulları istehsalı </font></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">284,66 </font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">95,0</font></p></td></tr><tr><td></td><td><font face="Times New Roman">Cəmi:</font></td><td></td><td></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">2693,83 </font></p></td><td><p align="center"><font face="Times New Roman">889,0 </font></p></td></tr></tbody></table><font face="Times New Roman"> </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">             </font></p>