Köhnə redaktələr

Azərbaycan Respublikasının  Baş naziri A.Rasi-zadə<p><font face="times new roman,times,serif">Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 28 noyabr tarixli </font><font face="times new roman,times,serif">208 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir</font></p><p><font face="times new roman,times,serif"></font></p><p><font face="times new roman,times,serif">Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət almaq hüququ verən postvaksinal fəsadların </font></p><p><font face="times new roman,times,serif"></font></p><p><font face="times new roman,times,serif">S İ Y A H I S I</font></p><p><font face="times new roman,times,serif">Vaksin yeridilməsi ilə bağlı 4 həftə ərzində sağlamlığın pozuntusu ilə müşahidə edilən postvaksinal fəsadlara aşağıdakılar aiddir (xüsusi sərtləşdirilmiş hallar istisna olmaqla): </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">1. Yerli reaksiyalar:</font></p><p><font face="Times New Roman">1.1. inyeksiya yerində abses; </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">1.2. limfadenit. </font></p><p><font face="times new roman,times,serif"></font></p><p><font face="times new roman,times,serif">2. Mərkəzi sinir sistemi tərəfindən əlavə reaksiyalar: </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">2.1.vaksin-assosiasiya edilmiş paralitik poliomielit; oral poliovirus vaksini (OPV) qəbul etdikdən 4-30 gün sonra, yaxud vaksinasiya edilmiş uşaq ilə təmasda olduqdan 4-75 gün sonra 60 gün nevroloji pozuntuları davam edən kəskin süst iflic; </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">2.2. immunizasiyadan sonra 30 gün ərzində inkişaf edən Giyene-Barre sindromu; </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">2.3. immunizasiyadan sonra 72 saat ərzində inkişaf edən ensefalopatiya;</font></p><p><font face="times new roman,times,serif">2.4. immunizasiyadan sonra 1-4 həftə ərzində inkişaf edən ensefalit; </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">2.5. onurğabeyin mayesinin müayinəsi ilə təsdiq edilmiş meningit (pleositoz və mikroorqanizmlərin tapılması şərti ilə). </font></p><p><font face="times new roman,times,serif"></font></p><p><font face="times new roman,times,serif">3. Allergik reaksiyalar. </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">4. Anafilaktoid reaksiyalar. </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">5. Anafilaktik şok. </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">6. </font><font face="times new roman,times,serif">Febril qıcolmalar. </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">7. Vaksinasiya ilə əlaqədar digər ağır qeyri-adi reaksiyalar. </font></p>