Köhnə redaktələr

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.Rasi-zadə


<p align="left"><font face="times new roman,times,serif">Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 2 noyabr tarixli 201 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir</font></p><p><font face="times new roman,times,serif">Kredit faizinin ödənilməsinə kömək göstəriləcək kənd təsərrüfatı müəssisələrinin </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">S İ Y A H I S I </font></p><font face="times new roman,times,serif"><p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td>s.s</td><td><p align="center">Müəssisənin adı</p></td><td><p align="center">Hüquqi invanı</p></td><td><p align="center">Layihənin istiqaməti</p></td><td><p align="center">Kredit faizinin ödənilməsinə kömək (mln. manatla)</p></td></tr><tr><td><p align="center">1.</p></td><td>“Tovuz” kooperativi</td><td>Abşeron rayonu, Xırdalan qəsəbəsi</td><td><p align="center">heyvandarlıq</p></td><td><p align="center">16,0</p></td></tr><tr><td><p align="center">2.</p></td><td>“Qonaqkənd” kəndli fermer təsərrüfatı</td><td>Şamaxı rayonu, Qonaqkənd kəndi</td><td><p align="center">heyvandarlıq, taxılçılıq</p></td><td><p align="center">13,7</p></td></tr><tr><td><p align="center">3.</p></td><td>“Asif-Vasif” kəndli fermer təsərrüfatı</td><td>Xızı rayonu, Yeni Yaşma kəndi</td><td><p align="center">heyvandırlıq</p></td><td><p align="center">5,87</p></td></tr><tr><td><p align="center">4.</p></td><td>“Tərəqqi” kooperativi</td><td>Kürdəmir rayonu, Pirili kəndi</td><td><p align="center">heyvandırlıq</p></td><td><p align="center">4,3</p></td></tr><tr><td><p align="center">5.</p></td><td>“Məhsul-96” kəndli fermer təsərrüfatı</td><td>Şamaxı rayonu, Dzerjinovka kəndi</td><td><p align="center">heyvandırlıq</p></td><td><p align="center">2,3</p></td></tr><tr><td><p align="center">6.</p></td><td>“Hazırəhmədli” kəndli fermer təsərrüfatı</td><td>Goranboy rayonu, Hazırəhmədli kəndi</td><td><p align="center">taxılçılıq</p></td><td><p align="center">1,9</p></td></tr><tr><td><p align="center">7.</p></td><td>“Küdrü” kəndli fermer təsərrüfatı</td><td> Şamaxı rayonu, Dağ Bağırlı kəndi</td><td><p align="center">heyvandırlıq</p></td><td><p align="center">14,3</p></td></tr><tr><td><p align="center">8.</p></td><td>“El-gücü” kəndli fermer təsərrüfatı</td><td>Saatlı rayonu, Genişkənd kəndi</td><td><p align="center">taxılçılıq</p></td><td><p align="center">7,4</p></td></tr><tr><td></td><td>CƏMİ:</td><td></td><td></td><td><p align="center">65,77</p></td></tr></tbody></table></p><p /><p><font face="times new roman,times,serif"></font></p><p><font face="times new roman,times,serif">Azərbaycan Respublikası </font><font face="times new roman,times,serif">sahibkarlığa kömək milli fondu yanında müsabiqə komissiyasının 05 avqust 2000-ci il tarixli, 14 saylı qərarı ilə kredit faizinin ödənilməsinə kömək göstəriləcək kənd təsərrüfatı müəssisələrinin </font></p><p><font face="times new roman,times,serif">S İ Y A H I S I </font></p><p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td><p align="center">S/s</p></td><td><p align="center">Fermer təsərrüfatının adı</p></td><td><p align="center">Hüquqi ünvanı</p></td><td><p align="center">Layihənin istiqaməti</p></td><td><p align="center">Kredit aldığı bankın adı</p></td><td>Kreditin ümumi məbləği</td><td>Ödədiyi məbləğ</td><td><p align="center">Kredit faizinin ödənilməsinə kömək (mln. manat)</p></td></tr><tr><td><p align="center">1.</p></td><td><p align="left">“Tovuz” kooperativi</p></td><td>Abşeron rayonu, Xırdalan qəsəbəsi</td><td><p align="center">heyvandarlıq</p></td><td><p align="center">“Turanbank”</p></td><td><p align="center">374,0</p></td><td><p align="center">160,0</p></td><td><p align="center">16,0</p></td></tr><tr><td><p align="center">2.</p></td><td><p>Qonaqkənd k.f. t.</p></td><td>Şamaxı rayonu, Qonaqkənd kəndi</td><td><p align="center">heyvan
darlıq taxılçılıq</p></td><td><p align="center">“Universal” BSKB</p></td><td><p align="center">13,7</p></td><td><p align="center">137,35</p></td><td><p align="center">13,7</p></td></tr><tr><td><p align="center">3.</p></td><td>“Asif-Vasif” k.f.t.</td><td>Xızı rayonu, Yeni Yaşma kəndi</td><td><p align="center">heyvandarlıq</p></td><td><p align="center">“Universal” BSKB</p></td><td><p align="center">90,5</p></td><td><p align="center"> 58,7</p></td><td><p align="center">5,87</p></td></tr><tr><td><p align="center">4.</p></td><td>“Tərəqqi” kooperativi</td><td>Kürdəmir rayonu Pirili kəndi</td><td><p align="center">heyvandarlıq</p></td><td><p align="center">“Universal” BSKB</p></td><td><p align="center">80,0</p></td><td><p align="center">43,1</p></td><td><p align="center"> 4,3</p></td></tr><tr><td><p align="center">5.</p></td><td>“Məhsul-96” k.f.t.</td><td>Şamaxı rayonu, Dzerjinovka kəndi </td><td><p align="center">heyvandarlıq</p></td><td><p align="center">“Aerobank”</p></td><td><p align="center">294,5</p></td><td><p align="center">23,0</p></td><td><p align="center">2,3</p></td></tr><tr><td><p align="center">6.</p></td><td>“Hazırəhmədli” k.f.t.</td><td>Goranboy rayonu, Hazırəhmədli kəndi</td><td><p align="center">taxılçılıq</p></td><td>“Dəmiryolbank”</td><td><p align="center">24,7</p></td><td><p align="center">19,0</p></td><td><p align="center">1,9</p></td></tr><tr><td><p align="center">7.</p></td><td>“Küdrü” k.f.t</td><td>Şamaxı rayonu, Dağ-Bağırlı kəndi </td><td><p align="center">heyvandarlıq</p></td><td><p align="center">“Universal” BSKB </p></td><td><p align="center">251,4</p></td><td><p align="center">143,0</p></td><td><p align="center">14,3</p></td></tr><tr><td><p align="center">8.</p></td><td>“El -gücü“k.f.t.</td><td>Saatlı rayonu, Genişkənd kəndi </td><td><p align="center">taxılçılıq</p></td><td><p align="center">“Atrabank”</p></td><td><p align="center">75,9</p></td><td><p align="center">74,9</p></td><td><p align="center">7,4</p></td></tr><tr><td></td><td>         CƏMİ:</td><td></td><td></td><td></td><td><p align="center">1412,34 </p></td><td><p align="center">659,05 </p></td><td><p align="center"> 65,77 </p></td></tr></tbody></table></p><p>  </p></font><font face="times new roman,times,serif"></font>