Qanunvericiliyin mumi bazası > Aktual sənədlər


Cəmi sənədlərin sayı: 11019
Onlardan gstərilib: 1 - 50  Sonrakı >   Axırıncı >>>
Sənədin MvzusuCan be sorted ascending or descendingSənədin koduSorted ascending, can be sorted descendingQəbul olunma tarixiCan be sorted ascending or descending
2017-ci ildə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları haqqında025/11/2016
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 29 iyun tarixli 143 №-li “Enerjisistemə qoşulan yeni gclərə grə birdəfəlik dənişin tətbiqi haqqında” qərarının qismən qvvədən dşməsi barədə00107/01/2002
İşinin səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir gstərən amillər olan ağır, zərərli və təhlkəli əmək şaraitli iş yerlərində, habelə əhalinin sağlamlığının mhafizəsi məqsədi ilə yeyinti sənayesi, ictimai iaşə, səhiyyə, ticarət və bu qəbildən olan digər iş yerlərində əmək mqaviləsi bağlanılarkən işilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin (vəzifələrin), iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə00103/01/2000
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 1998-ci ilin yanvar ayında həqiqi hərbi xidmətə ağırılmasının təmin edilməsi tədbirləri haqqında 00104/01/1998
Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ hquqi aktların təsdiq edilməsi barədə00105/01/2006
Ali təhsilin bakalavr pilləsi n təhsil sənədlərinin nmunələri haqqında00102/01/1997
Azərbaycan Respublikasının Dvlət Xəzinədarlığı haqqında00103/01/1996
Neft məhsullarının qvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə00106/01/2007
Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların ıxarılması, faydalı qazıntıların ıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında00109/01/1999
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 aprel 1993-c il tarixli 205 saylı Azərbaycan Respublikasında fəhlə və qulluquların əməyinin Vahid Tarif Cədvəli əsasında dənilməsi haqqında qərarına dəyişiklik edilməsi haqqında00103/01/1995
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 29 iyun tarixli 156 nmrəli qərarına əlavə edilməsi haqqında00104/01/2001
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında00110/01/2008
“Azərbaycan Respublikasının vahid valyuta fonduna valyuta satışının qaydaları” haqqında00104/01/1993
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə 00106/01/2009
Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının siyahısının təsdiq edilməsi haqqında 00105/01/2005
Dvlət bdcəsindən maliyyələşdirilən bir sıra təşkilatlarda alışan işilərin aylıq vəzifə maaşları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 12 sentyabr tarixli 211 nmrəli qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında 00105/01/2010
Naxıvan Elektrotexnika zavodunun Naxıvan Araz İstehsalat Birliyinin tabeliyinə verilməsi haqqında00104/01/1994
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə 00105/01/2011
О подготовке аэропорта Нахичевань к приему воздушных судов повышенной пассажировместимости00102/01/1992
“Azərbaycan Respublikası Məllif Hquqları Agentliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında00106/01/2012
Respublika Olimpiya İdman Litseyi işilərinin ştat sayının məyyən edilməsi haqqında 00107/01/2004
“Azərbaycan Respublikasının xarici lkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət gstərən diplomatik nmayəndəliklərindəki və konsulluqlarındakı diplomatik xidmət əməkdaşlarına təmsililik xərclərinin dənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında00108/01/2013
“Azərbaycan Respublikasında dvlət bdcəsindən maliyyələşən idarə, məssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nmrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında00110/01/2014
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş zrə Dvlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında00107/01/2015
“Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin səhmdarı ola bilməyən şəxslərin qeydiyyata alındığı ofşor zonaların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə00106/01/2017
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 29 iyun tarixli 156 nmrəli qərarına əlavə edilməsi haqqında00104/01/2001
Respublika Olimpiya İdman Litseyi işilərinin ştat sayının məyyən edilməsi haqqında 00107/01/2004
Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının siyahısının təsdiq edilməsi haqqında 00105/01/2005
Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların ıxarılması, faydalı qazıntıların ıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında00109/01/1999
Neft məhsullarının qvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə00106/01/2007
Respublika Olimpiya İdman Litseyi işilərinin ştat sayının məyyən edilməsi haqqında 00107/01/2004
Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların ıxarılması, faydalı qazıntıların ıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında00109/01/1999
Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların ıxarılması, faydalı qazıntıların ıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında00109/01/1999
Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların ıxarılması, faydalı qazıntıların ıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında00109/01/1999
Naxıvan Elektrotexnika zavodunun Naxıvan Araz İstehsalat Birliyinin tabeliyinə verilməsi haqqında00104/01/1994
“SSRİ-də televiziya və radio verilişləri təşkilinin nizama salınması haqqında” Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1990-cı il 8 avqust tarixli 353 nmrəli qərarının qvvədən dşmş hesab edilməsi barədə00204/01/2003
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1988-ci il 25 aprel tarixli 145 nmrəli qərarına dəyişikliklər edilməsi haqqında 00207/01/2000
Bitki mhafizəsi sahəsində xidmətlərə xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında00206/01/1998
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarının qvvəsini itirmiş hesab edilməsi barədə00203/01/1997
Dvlət baytarlıq mfəttişlərinin mhrləri və onların istifadə edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında00211/01/2007
V.İ.Abdullayev haqqında00203/01/1996
Faydalı qazıntılar ıxaran məssisələrin, dağ-mədən qazmalarının, buruq quyularının və faydalı qazıntıların ıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların ləğv və konservasiya edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında00209/01/1999
1995-ci ildə bdcə məssisə, idarə və təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi haqqında00204/01/1995
Kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər zrə gzəştlərin mavinətlərlə əvəz olunması ilə əlaqədar həmin mavinətlərin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 00209/01/2002
Kknn kəsilməsi təhlkəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora nvlərinin beynəlxalq ticarətinin tənzimlənməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 00207/01/2009
Azərbaycan Respublikasında xsusi mhafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri ilə bağlı bəzi normativ-hquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında 00204/01/2001
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında 00206/01/2005
“Azərbaycan Respublikası hərbi qulluqularının və hərbi mkəlləfiyyətlilərinin sosial mdafiəsinin gcləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-c il 17 fevral tarixli 67 nmrəli qərarına əlavələr edilməsi barədə 00212/01/2011
О создании Специализированного производственного объединения по строительству тоннелей и метрополитена Азербайджанской Республики “Азтоннельметрострой00202/01/1992
“İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 17 noyabr tarixli 187 nmrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə00206/01/2012
  Sonrakı >   Axırıncı >>>