Qanunvericiliyin ümumi bazası > Aktual sənədlər


Cəmi sənədlərin sayı: 11019
Onlardan göstərilib: 1 - 50  Sonrakı >   Axırıncı >>>
Sənədin MövzusuCan be sorted ascending or descendingSənədin koduCan be sorted ascending or descendingQəbul olunma tarixiSorted ascending, can be sorted descending
О подготовке аэропорта Нахичевань к приему воздушных судов повышенной пассажировместимости00102/01/1992
О создании Специализированного производственного объединения по строительству тоннелей и метрополитена Азербайджанской Республики “Азтоннельметрострой»00202/01/1992
О мерах по либерализации цен и тарифов00302/01/1992
О финансировании расходов из Республиканского и местных бюджетов в первом квартале 1992 года00507/01/1992
Bakı şəhəri hava hövzəsinin çirklənməsinə avtomatlaşdırılmış nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi haqqında00709/01/1992
О собственности предприятий и организаций потребительских обществ бывшего Центросоюза, расположенных на территории Азербайджанской Республики00909/01/1992
О формировании валютных фондов в 1992 году в Азербайджанской Республике00909/01/1992
О структуре управления Министерства мелиорации и водного хозяйства Азербайджанской Республики01009/01/1992
Yeni yaradılmış Ağstafa, Qobustan, Xızı və Hacıqabul rayonlarının iqtisadi və sosial inkişafının bəzi məsələləri barədə01109/01/1992
Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin əqli və fiziki inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərinin rəhbər işçiləri, inzibati-təsərrüfat, tədris-yardımçı və xidmət işçiləri heyətinin nümunəvi ştatları haqqında00609/01/1992
Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin əqli və fiziki inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərinin rəhbər işçiləri, inzibati-təsərrüfat, tədris-yardımçı və xidmət işçiləri heyətinin nümunəvi ştatları haqqında00609/01/1992
Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin əqli və fiziki inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərinin rəhbər işçiləri, inzibati-təsərrüfat, tədris-yardımçı və xidmət işçiləri heyətinin nümunəvi ştatları haqqında00609/01/1992
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1990-cı il 20 sentyabr tarixli 430 nömrəli və 1990-cı il 27 dekabr tarixli 581 nömrəli qərarlarını Lənkəran və Neftçala rayonlarında 1990-cı ilin yanvar ayında baş vermiş faciəli hadisələrdə zərər çəkənlərə və həlak olanların ailə üzvlərinə şamil edilməsi haqqında01210/01/1992
О переименовании ряда колхозов и совхозов республики01310/01/1992
Azərbaycan Respublikası Dövlət Mətbuat Komitəsinin mətbuatın inkişafı fondu haqqında01411/01/1992
О передаче Бакинского отделения Государственного проектного института (ГПИ) «Союзводоканалпроект» в ведение Госстроя Азербайджанской Республики01511/01/1992
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi barədə01611/01/1992
О регистрации Устава концерна «Олимп»01711/01/1992
Respublikanı taxıl və taxıl məhsulları ilə təmini 08714/01/1992
Daimi yaşayış yerlərini məcburi tərk etmiş vətəndaşlara (qaçqınlara) güzəştlərin verilməsi haqqında02017/01/1992
Lenin adına və I dərəcəli Vətən Müharibəsi ordenli “Azərneft” istehsalat birliyinin 26 Bakı komissarı adına neftqazçıxarma idarəsinin adının dəyişdirilməsi haqqında02217/01/1992
О предоставлении Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики права контроля над деятельностью кооперативов и малых предприятий, оказывающих медицинские услуги населению02117/01/1992
Əmək şikəstliyi nəticəsində əlil olmuş qaçqınların pensiya təminatının yaxşılaşdırılması tədbirləri barədə02317/01/1992
Об утверждении Положения о Государственном комитете Азербайджанской Республики по геодезии и картографии02417/01/1992
Bakı şəhərində və Azərbaycan Respublikasının bir sıra başqa rayonlarında 1990-cı ilin yanvar hadisələrində zərər çəkənlərin və həlak olanların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında02517/01/1992
Bakı şəhəri Lenin rayonunun Nardaran qəsəbəsinin tarixli hissəsinin tarix-mədəniyyət qoruğu elan edilməsi haqqında02617/01/1992
Oб утверждении состава Комиссии по назначению пенсий за особые заслуги перед Азербайджанской Республикой при Кабинете Министров Азербайджанской Республики02721/01/1992
О передаче предприятий и организаций союзного подчинения в ведение министерств и ведомств Азербайджанской Республики02821/01/1992
О присвоении школе № 20 г. Баку имени А.И.Гусейн-заде02921/01/1992
О ставках государственной пошлины03021/01/1992
О передаче Проектного института «Азгипромясомолпром» Минсельхозпрода СССР в ведение Госстроя Азербайджанской Республики03122/01/1992
О Государственном пробирном надзоре в Азербайджанской Республике03222/01/1992
Torpaq sahəsinin verilməsi və geri alınması barədə vəsatət qaldırılması və ona baxılması qaydası haqqında03524/01/1992
Torpağın icarəyə verilməsi qaydası, şərtləri və icarə haqqı barədə03624/01/1992
Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı istehsalı itkilərinin miqdarının müəyyən edilməsi, ödənilməsi qaydası və toplanmış vəsaitin təyinatı03724/01/1992
О передаче предприятий транспорта и связи в юрисдикцию Азербайджанской Республики03924/01/1992
Torpağa mülkiyyət, sahiblik, daimi istifadə hüququna dair dövlət aktının və torpaqdan müvəqqəti istifadə hüququna dair şəhadətnamənin verilməsi barədə03824/01/1992
Dövlət torpaq kadastrının və torpaqların monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında03424/01/1992
O регистрации Устава межотраслевой хозяйственной ассоциации «Асинур»04027/01/1992
О регистрации Устава межотраслевой хозяйственной ассоциации «Чыраг»04427/01/1992
Об утверждении Положения «О порядке применения экономических и штрафных санкций за нарушение государственной дисциплины цен» 06628/01/1992
О регистрации Устава межотраслевой ассоциации «Каинат»04628/01/1992
О регистрации Устава научно-производственной агроэкологической ассоциации «Биллур»04728/01/1992
О регистрации Устава студенческо-молодежной научно-производственной благотворительной ассоциации «Танытым»04928/01/1992
О регистрации Устава Республиканской ассоциации «Азерель»05028/01/1992
О регистрации Устава многоотраслевой хозяйственной ассоциации «Интибах»05128/01/1992
Об организации Института повышения квалификации и переподготовки научно-педогагических кадров при Бакинском государственном университете имени М.Расул-заде05228/01/1992
О регистрации Устава межотраслевой хозяйственной ассоциации «Машал»05430/01/1992
О регистрации Устава Азербайджанской хозяйственной ассоциации делового сотрудничества в области лесной промышленности «Шам»05530/01/1992
О регистрации Устава научно-производственной ассоциации «ИНАМ»05630/01/1992
  Sonrakı >   Axırıncı >>>