Qanunvericiliyin mumi bazası > Aktual sənədlər


Cəmi sənədlərin sayı: 11019
Onlardan gstərilib: 1 - 50  Sonrakı >   Axırıncı >>>
Sənədin MvzusuCan be sorted ascending or descendingSənədin koduCan be sorted ascending or descendingQəbul olunma tarixiCan be sorted ascending or descending
“Kənd təsərrfatı məhsullarının istehsalılarına neft məhsullarının gzəştli satışı barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 26 mart tarixli 49 nmrəli qərarının icrasının 2000-ci ilə şamil edilməsi haqqında00412/01/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Mətbuat mərkəzinin və İşlər İdarəsinin xarici investisiyaların və texniki yardım proqramlarının əlaqələndirilməsi şbəsinin ştatlarında dəyişiklik edilməsi haqqında00614/01/2000
Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda 7 nmrəli peşə məktəbinin yaradılması haqqında01203/02/2000
Bəzi qeyri-dvlət təşkilatları və dvri mətbuat orqanlarının dvlət bdcəsindən maliyyələşdirilməsi tədbirləri haqqında01909/02/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında01807/02/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 5 fevral tarixli 22 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında rabitə xidmətləri (beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhər, kənd, selllar, peycinq, radiotrank, kabel televiziyasının qurulması və istismarı, srətli pot xidməti) fəaliyyətinə xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydaları"na dəyişikliklər edilməsi haqqında02628/02/2000
Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti başısının 1999-ci il 5 oktyabr tarixli 961 nmrəli sərəncamının qvvəsinin dayandırılması haqqında02802/03/2000
Pantomima teatr-studiasının Dvlət Pantomima Teatrı adlandırılması haqqında03106/03/2000
A.Zeynallı adına Azərbaycan Dvlət Musiqi Texnikumunun adının dəyişdirilməsi haqqında03406/03/2000
Respublika Olimpiya Ehtiyat Məktəbinin statusunun dəyişdirilməsi haqqında04615/03/2000
Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti başısının 1999-cu il 27 may tarixli, 496 nmrəli sərəncamının qvvəsinin dayandırılması haqqında05222/03/2000
"Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1974-c il 23 sentyabr tarixli 317 nmrəli qərarının qvvədən dşmş hesab edilməsi barədə 06303/04/2000
Yaponiya Hkuməti tərəfindən ayrılmış qrant hesabına alınacaq texnikanın istifadəsi haqqında 06617/04/2000
“Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay blğs haqqında” Sazişə Azərbaycan Respublikası Hkumətin təminatı və hdəlikləri haqqında09219/05/2000
Kemiş kolxoz, sovxoz və digər kənd təsərrfatı məssisələrinin balansında olmuş daxili təsərrfat meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin istismarının təşkil edilməsi barədə04315/03/2000
Şəki şəhərində Sabit Rəhmanın ev muzeyi yaradılması haqqında 16307/09/2000
“Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kələməddin neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, Azərbaycan Respublikası Hkmətinin təminatı və hdəlikləri haqqında”17526/09/2000
Azərbaycan Respublikasının 2001 –ci il dvlət bdcəsinin layihəsi və lkənin sosial-iqtisadi inkşaf konsepsiyası və əsas proqnoz gstəriciləri haqqında 17728/09/2000
“Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli, 4 nmrəli qərarına əlavələr edilməsi haqqında19802/11/2000
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dvlət Əyar Palatasının fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında 19902/11/2000
“Dvlət qısamddətli istiqraz vərəqələrinin buraxılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 17 sentyabr tarixli 123 nmrəli qərarının qvvədən dşməsi barədə 20620/11/2000
Təhlkəli yklərin hava nəqliyyatı ilə danışması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında22013/12/2000
“Dvlət zəlləşdirmə opsionlarının saxlanılması və uotu Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 132 nmrəli qərarının və 1997-ci il 16 iyun tarixli 112s nmrəli sərəncamının qvvədən dşmş hesab edilməsi barədə22725/12/2000
Dvlət və bələdiyyə mlkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddinin məyyən edilməsi barədə22623/12/2000
Qurban, Novruz, Ramazan bayramları haqqında23129/12/2000
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Zəfər" və "Məşəl" perspektiv strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay blgs haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hkmətinin təminatı və hdəlikləri haqqında 05523/03/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarının qvvədən dşmş hesab edilməsi barədə 05122/03/2000
Azərbaycan Respublikasında gmrk fəaliyyətinin nvləri zrə alınan yığımlarının miqdarları haqqında 15129/08/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarının quvvədən dşmş hesab edilməsi haqqında 10419/06/2000
ASSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Xalq Komissarları Sovetinin 1929-cu il 2 mart tarixli "ASSR ərazisində narkotik vasitələrinin istehsalının və ticarətinin tənzimlənməsi tədbirləri haqqında təlimat" qərarının və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1987-ci il 1 iyul tarixli, 233 nmrəli qərarının qvvədən dşmş hesab edilməsi barədə 12313/07/2000
İstehsalat tullantılarının axıdılması (atılması) qadağan edilən istehsalat və məssisə nvləri haqqında 12213/07/2000
Azərbaycan Respublikası Mlki Məcəlləsinin qəbul edilməsindən irəli gələn bəzi məsələlərin həll edilməsi haqqında 22423/12/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 6 noyabr tarixli 245 nmrəli qərarının qvvədən dşmş hesab edilməsi və 1996-cı il 1 aprel tarixli 42 nmrəli qərarına dəyişikliklər edilməsi barədə22121/12/2000
Bdcədən maliyyələşdirilən məssisələrdə, təşkilatlarda alışmış və zlərindən asılı olmayan səbəblərə grə işlə təmin olunmamış məcburi kknlərə orta aylıq əmək haqqı verilməsi mddətinin uzadılması haqqında22321/12/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Bəzi qeyri-dvlət təşkilatları və dvlət bdcəsindən maliyyələşdirilməsi tədbirləri haqqında" 9 fevral 2000-ci il tarixli, 19 nmrəli qərarının icrasını təmin etmək barədə14622/08/2000
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1954-c il 14 iyul tarixli, 770 nmrəli və 1989-cu il 11 noyabr tarixli, 449 nmrəli qərarlarının qvvədən dşmş hesab edilməsi barədə04115/03/2000
Epidemik gstərişlərə məcburi profilaktik peyvəndlər tələb olunan yoluxucu xəstəliklərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında 20928/11/2000
Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından dvlət zəmanəti ilə alınmış kreditin dənilməsi barədə06817/04/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər edilməsi barədə14217/08/2000
2000-ci ilin dvlət bdcəsinin “Kiik sahibkarlığa investisiya yardımı” maddəsində nəzərdə tutulan vəsaitin blşdrlməsi haqqında 20002/11/2000
2000-ci ilin dvlət bdcəsinin “Fermer təsərrfatlarına kredit gzəştləri fondu” maddəsində nəzərdə tutulan vəsaitin blşdrlməsi haqqqında 20102/11/2000
Transplantasiya obyekti olan orqan və (və ya) toxumaların Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında16813/09/2000
Əmək qabiliyyətinin mvəqqəti itirilməsinə grə mavinət almaq hququ verən postvaksinal fəsadların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında20828/11/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 10 may tarixli 80 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əcnəbi işi qvvəsinin cəlb olunması və ondan istifadə edilməsinə xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydaların”na dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında 21306/12/2000
Narkomanlar n məhdudiyyətlər qoyulmuş peşə nvlərinin və vəzifələrin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında 04715/03/2000
Arxeoloji qazıntıların aparılmasına xsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında21030/11/2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti İşlər İdarəsinin tikinti, inşaat materialları və tikinti sənayesi şbəsinin ştatında dəyişiklik edilməsi haqqında07027/03/2001
Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə oxnvbəli iş rejiminə grə əmək haqqı həddinin məyyən edilməsi barədə07405/04/2001
Azərbaycan Respublikası gmrk organlarının vəzifəli şəxsləri n xsusi geyim forması, fərqlənmə nişanlarının təsviri və onların təchizat normasının təsdiq edilməsi haqqında 07505/04/2001
Cəza cəkməkdən azad edilmiş şəxslərin ərzaq, geyim, ayaqqabı ilə təmin olunması, onlara gediş haqqının dənilməsi, həmcinin birdəfəlik pul mavinətinin verilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında 07605/04/2001
  Sonrakı >   Axırıncı >>>