Qanunvericiliyin ümumi bazası > Aktual sənədlər


Cəmi sənədlərin sayı: 11019
Onlardan göstərilib: 11001 - 11019<<< Birinci   < Əvvəlki  
Sənədin MövzusuCan be sorted ascending or descendingSənədin koduCan be sorted ascending or descendingQəbul olunma tarixiCan be sorted ascending or descending
Azərbaycan Respublikasının uçot vahidlərinin Dövlət reyestrinin yaradılması haqqında49609/09/1992
Azərbaycan Respublikasının hava nəqliyyatını böhrandan çıxarmaq və onu 1993-1995-ci illərdə və 2000-ci ilə qədər inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında 42302/08/1993
Hava nəqliyyatında və onun xüsusi xidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında 00918/01/2002
Azərbaycan Respublikasının uçot vahidlərinin Dövlət registrinin yaradılması haqqında49609/09/1992
Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında 06406/03/2006
Вопросы Государственного концерна «Азербайджан хава йоллары»23228/04/1992
Вопросы Государственного концерна «Азербайджан хава йоллары» 23228/04/1992
Вопросы Государственного концерна «Азербайджан хава йоллары»23228/04/1992
Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsini gücləndirmək tədbirləri haqqında 56016/10/1992
Azərbaycan Respublikasının statistik vahidlərin Dövlət registrinin yaradılması haqqında49609/09/1992
Вопросы Государственного концерна «Азербайджан хава йоллары»23228/04/1992
“Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə30514/10/2013
“Aviasiya təhlükəsizliyi personalının seçilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə30617/10/2013
Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsini gücləndirmək tədbirləri haqqında 56016/10/1992
«Dəmir yolu nəqliyyatı təyinatlı torpaqlardan və dəmir yolunun xüsusi mühafizə zonasına aid torpaqlardan istifadə olunması Qaydaları»nın və «Dəmir yolları üçün və dəmir yolunun sanitariya-mühafizə zonası üçün torpaqayırma Normaları»nın təsdiq edilməsi haqqında03323/02/2005
“Akkreditiv və ya qabaqcadan ödəmə sisteminə keçirilməyən müəssisələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 25 noyabr tarixli 163 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə 03001/03/1999
«Dəmir yolu nəqliyyatı təyinatlı torpaqlardan və dəmir yolunun xüsusi mühafizə zonasına aid torpaqlardan istifadə olunması Qaydaları»nın və «Dəmir yolları üçün və dəmir yolunun sanitariya-mühafizə zonası üçün torpaqayırma Normaları»nın təsdiq edilməsi haqqında03323/02/2005
“Akkreditiv və ya qabaqcadan ödəmə sisteminə keçirilməyən müəssisələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 25 noyabr tarixli 163 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə 03001/03/1999
Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsini gücləndirmək tədbirləri haqqında 56016/10/1992
Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsini gücləndirmək tədbirləri haqqında 56016/10/1992
“Akkreditiv və ya qabaqcadan ödəmə sisteminə keçirilməyən müəssisələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 25 noyabr tarixli 163 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə 03001/03/1999
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin sahə və müəssisələri arasında istehsalat kooperasiyasının inkişafı haqqında25120/11/1995
Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsini gücləndirmək tədbirləri haqqında 56016/10/1992
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin sahə və müəssisələri arasında istehsalat kooperasiyasının inkişafı haqqında25120/11/1995
«Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi qaydalarının» təsdiq olunması haqqında01015/01/1994
Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında07524/04/2000
Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsini gücləndirmək tədbirləri haqqında 56016/10/1992
Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında07524/04/2000
«Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi qaydalarının» təsdiq olunması haqqında01015/01/1994
Patent müvəkkilləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında 02115/02/2000
“Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 20125/12/2009
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Apellyasiya şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə15502/09/2000
“Bələdiyyələrin birləşməsi, ayrılması və ləğvi ilə bağlı mülkiyyət, maliyyə və başqa məsələlərin həlli üçün yaradılan komissiyanın say tərkibi və fəaliyyət Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 14719/09/2009
«Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının, dənizçilik təhsil müəssisələrinin, gəmiçilik sahəsində fəaliyyət göstərən və donanmaya malik olan müəssisə, təşkilat və şirkətlərin işçilərinin və Azərbaycan Respublikası bayrağı altında üzən mülki gəmilərin heyət üzvlərinin xidməti geyim formalarının və fərqlənmə nişanlarının təsviri və onların təchizatına dair Qaydalar»ın təsdiq edilməsi haqqında 17306/11/2009
“Çətin həyat şəraitində olan şəxslərin (ailələrin) dövlət sosial xidmət müəssisələrinə yerləşdirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə32005/11/2013
“Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında31830/10/2013
«Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının, dənizçilik təhsil müəssisələrinin, gəmiçilik sahəsində fəaliyyət göstərən və donanmaya malik olan müəssisə, təşkilat və şirkətlərin işçilərinin və Azərbaycan Respublikası bayrağı altında üzən mülki gəmilərin heyət üzvlərinin xidməti geyim formalarının və fərqlənmə nişanlarının təsviri və onların təchizatına dair Qaydalar»ın təsdiq edilməsi haqqında 17306/11/2009
Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında11623/08/1996
Azərbaycan Respublikasında ilk peşə-ixtisas təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında11623/08/1996
Azərbaycan Respublikasında ilk peşə-ixtisas təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında11623/08/1996
İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 18626/12/1996
İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 18626/12/1996
«Respublika və beynəlxalq miqyaslı bədən tərbiyəsi və idman tədbirlərinin, Vahid təqvim planına daxil edilmiş bədən tərbiyəsi tədbirlərinin və idman yarışlarının maliyyələşdirilməsi Qaydaları və bu tədbirlərin təşkili və keçirilməsinə ayrılan xərclərin Normaları»nın təsdiq edilməsi haqqında00205/01/2010
“Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 01221/01/2010
“Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 07623/04/2010
“Rezidentura təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 05018/03/2010
«Azərbaycan Dəmir Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında 03615/02/2010
“Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə08917/05/2010
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında 58229/10/1992
“Rezidentura təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 05018/03/2010
<<< Birinci   < Əvvəlki